Sunday, November 15

முதல் கடமைதினமும் காலை எழுந்ததும் முதல் கடமை
இந்த பாடலை பார்ப்பது .
ஜெய்குரு முலம் அறிமுகம் ஆன பாடல்
மற்றும் மலையாள சேச்சிகளியின் ஆட்டம்.
கல்லூரி யில் இருந்து இந்த பாடல் ரொம்ப நாள்
என்னுடைய மொபைல் போன், மற்றும் computer
என தொடர்கிறது,நமது நட்புகளை போல..

No comments:

Post a Comment

இத பத்தி சொல்லுகளேன்...